"Bakit dapat tayong humingi ng gabay sa plano ng ating Panginoon? Para ang tagumpay na makakamit natin ay hindi ampaw o walang laman. Magkakaroon laman ng kaganapan o kabusugan ang buhay natin kung natupad natin ang dahilan ng pagkakalalang nito." Ito ay ayon kay Pastor Edjie Tolo sa kaniyang pagtalakay sa kung ano ang kahalagahan ng ating buhay. 

This was during the 2 PM Sunday Service on August 6, 2017 at the WWCF Sanctuary.

Pastor Edjie Tolo

Pastor Edward "Edjie" Tolo is an Associate Pastor of Word for the World Christian Fellowship. He pastors the 2 PM service of WWCF Makati.

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.