VIDEO

G.S.W.

Video | Word for the World

Bro. Raymund Ladao | 'Kaya mo yun. Binago ko na kalikasan mo. Binago ko na ugali mo. Binago ko na appetite mo. Binago ko na panglasa mo - anak ka na ng Diyos.'

Continue reading

Di Kilalang Sikat

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Kapag ang mabuting gawa ng tao ay hindi nagbabalik ng kapurihan sa Diyos, inaagaw nito ang kaluwalhatiang nararapat sa Diyos.'

Continue reading

Only Jesus Can Part II

Video | Word for the World

Bro. Jason Foenander | 'What happened to this guy? God placed him as the leader in the garden. By the time we come to the story, Eve had taken over.'

Continue reading

Pilak at Ginto, Wala Ako

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Nagkaroon po ng pagkakataon na lahat ng pinagpe-pray ko namamatay... Pero nagkaroon din po ng sitwasyon na lahat ng dinadalaw ko, lahat ng pinagpe-pray ko - lahat gumagaling!'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.