VIDEO

Only Jesus Can Part II

Video | Word for the World

Bro. Jason Foenander | 'What happened to this guy? God placed him as the leader in the garden. By the time we come to the story, Eve had taken over.'

Continue reading

Pilak at Ginto, Wala Ako

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Nagkaroon po ng pagkakataon na lahat ng pinagpe-pray ko namamatay... Pero nagkaroon din po ng sitwasyon na lahat ng dinadalaw ko, lahat ng pinagpe-pray ko - lahat gumagaling!'

Continue reading

Only Jesus Can

Video | Word for the World

Bro. Jason Foenander | 'But the big question is not how many sermons you've heard, but how many sermons you took to heart.'

Continue reading

Agua De Konsiyensiya

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Hindi ako naghihintay ng inspirasyon bago ako gumalaw at magtrabaho. Ang ginagawa ko, nagtatrabaho ako, tsaka pa lang dumarating ang inspirasyon.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.