VIDEO

Sa Krus Nasumpungan 2016

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Dahil sa mga patayan na ito, hindi matiis ni Reyna Elena ang naganap. Siya po ay nagkaroon ng panata na humingi ng kapatawaran. At dahil dito, mula sa Roma pumunta siya sa Herusalem.'

Continue reading

Pain and Suffering

Video | Word for the World

Bro.Tony Byrd | 'Most people know that Job was a great man of faith. But what most people do not know is that in spite of his great faith, Job also struggled.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.