VIDEO

Breakthrough

Video | Word for the World

Bro. Jason Foenander | 'I want to tell you everyday is the Lord's day... Everyday you can draw near; everyday you can enjoy intimate fellowship.'

Continue reading

At Nagsalita Ang Diyos!

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Maaaring mismong Biblia ang nagpapatunay na ang mga salitang napapaloob dito ay salita ng Diyos. Ngunit bukod dito ay mayroong kutob, konsiyensiya, at budhi natin na hinihipo at pinaliliwanagan ng Espiritu ng Diyos.'

Continue reading

Spiritual Warfare Part IV

Video | Word for the World

Bro. Gerry Holloway | 'When we talk about spiritual warfare... we're talking about all these fallen angels - these demons, these evil forces - we're talking about the work that they are doing in our world. And we're fighting against them.'

Continue reading

Take Courage to Act in Hope

Video | Word for the World

Bro. Willy Marcos | 'Kapag naranasan n'yo na yung mga challenges bilang Kristiyano, hindi na kayo bibitaw sa Panginoon. Sapagka't sabi nga ng mga disipulo, "Lord, kanino pa kami pupunta kung kami ay tatalikod sa iyo? Wala na."'

Continue reading

Perfect Peace

Video | Word for the World

Bro. Ray An Fuentes | 'It is important for us to stay focused on Jesus. Why? Because everything around us can disappoint...'

Continue reading

Walang Duwag sa Langit!

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Maaaring masunurin ka sa Diyos. Ngunit kung mabagal ka sa pagsunod, baka ang pagpapala o gantimpala na dapat makamtan mo ay mawala, o mabalewala.'

Continue reading

Unstoppable!

Video | Word for the World

Bro. Raymund Ladao | 'Praise God with the blood of Jesus, we are now born again. We are now unstoppable.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.