VIDEO

Nangangalit na Panganib

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Dahil hindi pinag-uusapan ng maayos, ang sakitan ay unti-unting humahapdi sa damdamin. Hanggang sa magkaroon ng pait sa sugat ng damdamin.'

Continue reading

The Wise and the Otherwise

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Why do we call these magi wise? Well it's because of their reaction to the prophetic truth handed over them, the Messianic hope planted on them by the Jews...'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.