Look Ahead

Video | Pastor Raymund Ladao

Bro. Raymund Lado | 4:30 PM Sunday Service | When God asks you to "look ahead," even if you don't understand it at that time, just like Noah and Abraham, by faith, look ahead!

Continue reading

Kataga Ng Liwanag

Video | Pastor Edjie Tolo

Bro. Edjie Tolo | 2PM Sunday Service | Ang ating mga salita ay may kapangyarihang mag-sadlak sa kadiliman o mag-ukit ng sugat. Ngunit maaari rin itong mag-ahon sa kadiliman at maghilom ng sugat.

Continue reading

The Firewall of Life

Video | Pastor Edjie Tolo

Bro. Edjie Tolo | 8 AM Sunday Service | Discover how the firewall of your life can be acquired and strengthened against the enemy of your soul.

Continue reading

Naliligaw Sa Loob Ng Tahanan

Video | Pastor Edjie Tolo

Bro. Edjie Tolo | 2PM Sunday Service | Kung minsan, ang paraan ng Diyos para tayo’y gisingin ay ang pamamagitan ng mga hapdi, sakit at dalamhati. Kapag tayo’y kinikiliti lamang, hindi tayo nagigising.

Continue reading

Nehemiah Series (Part 1)

Video | Bro. Josed Oca

Bro. Josed Oca | 8AM Sunday Service | Let the whole world know that we are victors. You are not just a survivor. Do not believe that lie. You are a conqueror.

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.