You Are Free

Video | Pastor Raymund Ladao

Pastor Raymund Ladao | 4:30 PM Sunday Service | “’You are free.’ Okay, I’m free. What does it mean to be free talaga? Anuman ang ginawa nating kasalanan na nakaraan, dahil tinanggap natin si Jesus, wala nang pag-uusig ng budhi."

Continue reading

Ang Magmamay-ari Ng Kaharian

Video | Pastor Raymund Ladao

Pastor Edjie Tolo | 2 PM Sunday Service | "Ang galing manlito ni Satanas. Akala mo mabuti ang ginagawa mo pero hindi ka sumusunod sa tunay na pinagagawa sa iyo ng Diyos."

Continue reading

Anointing from Above and Beyond

Video | Pastor Raymund Ladao

Pastor Raymund Ladao | 4:30 PM Sunday Service | "There will be crisis, there will be storms, there will be problems, signal number 4. Wow. Pero nakakatuwa po, kapatid, the anointing of God is from above and beyond. That is the Holy Spirit."

Continue reading

Mga Anak Ng Diyos

Video | Bro. Alejo Bufete

Bro. Al Bufete | 2 PM Sunday Service | "Blessed are the peacemakers for they will be called the children of God...pinagpala ang mga mapagpayapa, ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos..."

Continue reading

The Responsible Use of Freedom

Video | Pastor Jason Foenander

Pastor Jason Foenander | 10 AM Sunday Service | “Freedom comes with responsibility. And it’s the same with the Christian life in that just as Christ has set us free, the grace of God is not a license for us to live an irresponsible Christian life."

Continue reading

Shortcuts Shortchange Us

Video | Bro. Josed Oca

Bro. Josed Oca | 8 AM Sunday Service | “Do not do shortcuts and take out your moral values. You will not appreciate what you will have in your hands, because shortcuts will shortchange you and me."

Continue reading

Malinis Na Puso

Video | Pastor Edjie Tolo

Pastor Edjie Tolo | 2 PM Sunday Service | “Hindi puwedeng manatili ka lang na nandiyan lang tayo’t nakikinig pag Linggo. Kapatid, kung maaari araw-araw magbasa tayo para malinis ang ating kaluluwa ng Salita Ng Diyos."

Continue reading

Responding to the Call of God

Video | Pastor Jason Foenander

Pastor Jason Foenander | 10 AM Sunday Service | “Serve God when you have the energy of youth. Give Him the best years of your life. God doesn’t need our leftovers. God needs our best. He is God, and nothing else will do except the best of our life.”

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.