Agua De Konsiyensiya

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Hindi ako naghihintay ng inspirasyon bago ako gumalaw at magtrabaho. Ang ginagawa ko, nagtatrabaho ako, tsaka pa lang dumarating ang inspirasyon.'

Continue reading

The 1John Test

Video | Word for the World

Bro. Louie Barretto | 'So many of us fail to be strong, to keep ourselves strong. Many of us depend on a Sunday service... to keep us strong for the rest of the week.'

Continue reading

Sa Krus Nasumpungan 2016

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Dahil sa mga patayan na ito, hindi matiis ni Reyna Elena ang naganap. Siya po ay nagkaroon ng panata na humingi ng kapatawaran. At dahil dito, mula sa Roma pumunta siya sa Herusalem.'

Continue reading

Pain and Suffering

Video | Word for the World

Bro.Tony Byrd | 'Most people know that Job was a great man of faith. But what most people do not know is that in spite of his great faith, Job also struggled.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.