Tapatan Mo Ng Katapatan

Video | Pastor Edjie Tolo

“There is a higher law. Ipasa man ng ipasa ng tao sa mundong ito ang mga makasalanang batas, ang huhusga sa mga batas na iyon ay ang batas ng Diyos."

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.