We Will Not Bow

Video | Word for the World

Bro. Gerry Holloway | 'Have you ever thought - in your own thinking, in your own mind - God has failed me, He has not delivered me?'

Continue reading

OUR OFFENSIVE WEAPON

Article | Word for the World

Pastor's Corner | Bro. Gerry Holloway | 'In the chapter He talks about some of the things we can expect to happen in the days before He returns to set up His kingdom. '

Continue reading

Breakthrough

Video | Word for the World

Bro. Jason Foenander | 'I want to tell you everyday is the Lord's day... Everyday you can draw near; everyday you can enjoy intimate fellowship.'

Continue reading

At Nagsalita Ang Diyos!

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Maaaring mismong Biblia ang nagpapatunay na ang mga salitang napapaloob dito ay salita ng Diyos. Ngunit bukod dito ay mayroong kutob, konsiyensiya, at budhi natin na hinihipo at pinaliliwanagan ng Espiritu ng Diyos.'

Continue reading

Spiritual Warfare Part IV

Video | Word for the World

Bro. Gerry Holloway | 'When we talk about spiritual warfare... we're talking about all these fallen angels - these demons, these evil forces - we're talking about the work that they are doing in our world. And we're fighting against them.'

Continue reading

Take Courage to Act in Hope

Video | Word for the World

Bro. Willy Marcos | 'Kapag naranasan n'yo na yung mga challenges bilang Kristiyano, hindi na kayo bibitaw sa Panginoon. Sapagka't sabi nga ng mga disipulo, "Lord, kanino pa kami pupunta kung kami ay tatalikod sa iyo? Wala na."'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.