The Wise and the Otherwise

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Why do we call these magi wise? Well it's because of their reaction to the prophetic truth handed over them, the Messianic hope planted on them by the Jews...'

Continue reading

Masarap na Lason

Video | Word for the World

Bro.Edjie Tolo | 'Dahil sa TV, pelikula, malalaswang babasahin, at tukso ng kaaway, nagagatungan ang mga makasalanang hilig natin, para maaliw at tanggapin natin ang immoral na paraan ng pagpaparaos ng mga pagnanasa natin.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.