Karunungan at Katapatan

Video | Pastor Edjie Tolo

Bro. Edjie Tolo | "Ang isa sa mga elementong magbibigay sa atin ng higit na katatagan ay hindi lamang ang karunungan kundi ang desisyon na maging tapat. Katapatan."

Continue reading

Be Careful to Live Wisely

Video | Pastor Jason Foenander

Bro. Jason Foenander | 10AM Sunday Service | We don’t know how long we will live. That’s up to God. But we have a choice how well we live the life we have with minimal regrets. What does it mean to live wisely?

Continue reading

Give More, Expect Less

Video | Bro. Willie Marcos

Bro. Willie Marcos | 4:30 PM Sunday Service | "The main reason why a father's task is no less than a mother's–it is also the toughest job in the world–is because it never ends."

Continue reading

Man of God

Video | Word for the World

Bro. Patrick Lee | 8:00 AM Sunday Service | "Real men will take a stand... but true and real men will kneel and pray."

Continue reading

Kataga Ng Liwanag

Video | Pastor Edjie Tolo

Bro. Edjie Tolo | 2PM Sunday Service | Ang ating mga salita ay may kapangyarihang mag-sadlak sa kadiliman o mag-ukit ng sugat. Ngunit maaari rin itong mag-ahon sa kadiliman at maghilom ng sugat.

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.