KRIS-TIYAN

Video | Word for the World

Bro. Edjie Tolo | 'Nais ng Diyos na magsimula tayo sa maliit at siya ang magpaparami nito at higit pa sa iyong sinimulan ang makakamit mo sa huli.'

Continue reading

Want more of these articles? We'll deliver them right to your inbox.